Jacqueline Baselier

artist | sculptor | digital sculptor | teacher in fine art & design, 3D-sculpting, 3D-printing

Stacks Image 122
Vragen stellen. Over de mens en de wereld waarin hij leeft. Over de keuzes die de mens maakt en de ethiek die daaraan ten grondslag ligt. Ze vormen een basis voor het werk van Jacqueline Baselier. En voor de door haar georganiseerde tentoonstellingen van het werk van collega's. Tijd, religie, deugden en de kwetsbare, worstelende mens. Het zijn thema's die we steeds weer herkennen in haar werk. Maar ook lichamen, vormen en kleuren spelen een grote rol. Haar eerdere succesvolle carrière als make-up artist is daarop ongetwijfeld van invloed geweest. Wat ook steeds terugkomt is het experimenteren met materialen. Jacqueline's vaardigheden en materiaalkennis zorgen ervoor dat haar projecten steeds weer imponeren en verrassen.
 
 
Asking questions. About man and the world he lives in. About ethical principles that result in the choices man makes. They form the basis of the work of Jacqueline Baselier. And of the exhibitions she organizes for other artists. Time, religion, vices and vulnerable persons struggling with these subjects continuously return in her work. But also the human body, shapes and color play an important role. Her previous career as a make-up artist have influenced her work tremendously. Jacqueline is always experimenting with materials. Her great skills and knowledge of materials make the result of every project different, special and surprising.


‘kunstgids 2011’